Salhus Musikklag
SALHUS MUSIKKLAG 100 år
 • Siste nytt    • Terminliste    • Medlemmer    • Styret/kontakt    • Om korpset    • Linker    • Internt    

 

 

   Styret/kontakt
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 413 484

 

 


Krav om politiattest i Salhus Musikklag

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep
mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. okober 2009.

I Salhus Musikklag blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:

Trond Rønhovde
e-post: leder(at)salhusmusikklag.no
telefon: 916 98 074

eller hans stedfortreder:

Irene Haukås
e-post: irene.2(at)live.no
telefon: 917 41 688

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om
seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:
1. Søknaden om politiattest fylles ut av korpset og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Trond Rønhovde sender søknaden til politiet.
2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til korpset.
3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Trond Rønhovde.

Salhus Musikklag skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


Med vennlig hilsen
Styret i Salhus Musikklag


Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på
http://www.musikkorps.no/politiattest

    Utskriftsvennlig versjon
 

 

 

Salhus Musikklag, Postboks 15 Mjølkeråen, 5878 BERGEN